Hagastaden

Webbutveckling och samordnad kommunikation

Vi har två olika uppdrag inom ramen för den pågående stadsutvecklingen i Hagastaden.

Cloudberry arbetar sedan 2016 som projektkommunikatörer för Stockholms stads aktiviteter i Hagastaden: kommunikation om den fysiska platsen och projektets utveckling, underlag för medienärvaro, genomförande av olika event, sociala kanaler etc.

Vi har sedan 2010 även arbetat med projektet som samordnar den gemensamma kommunikationen för området. Samordningsprojektet samlar Stockholms stad, Solna stad, fastighetsutvecklare, bostadsbolag, näringsliv och akademi. Vi har utvecklat en gemensam webbplats i flera omgångar efterhand som stadsutvecklingsprojektets behov har förändrats.

Kund

  • Exploateringskontoret, Stockholms stad
  • Samordingsprojektet, Hagastaden

Period

  • 2010–pågående

Arbete

  • Projektkommunikation
  • Sociala medier
  • Evenemang
  • Samordning
  • Innehållstrategi
  • Webbutveckling
  • Innehållsdesign